Béwara Pinunjul Pirang-Pirang Pasanggiri dina Raraga Ngeuah-Reuah Poé Basa Indung Internasional Taun 2022

Alhamdulillah, ku pangrojong sadaya pihak, kagiatan Ngareuah-reuah Poé Basa Indung taun 2022 parantos lekasan kalayan lungsur-langsar. Ieu kagiatan téh minangka anu kadua kalina pikeun Singrancagé mah. Upama dijujut ti awal, ngadegna Singrancagé téh teu leupas tina pangrojong ti tilu lembaga, nyaéta Yayasan Kebudayaan Rancagé, Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda, sareng Lembaga Basa jeung Sastra Sunda.
Dina kagiatan Ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional taun 2022 ayeuna, aya sawatara lembaga sareng organisasi anu ngiring aub sabilulungan. Péréléanana nyaéta:
 1. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat
 3. Pamedal Geger Sunten
 4. Majalah Manglé
 5. Universitas Pasundan
 6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat
 7. Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Unpad
 8. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia
 9. Jatiwangi Art Factory
 10. Disarpusda Majalengka
 11. Fisip Unpas
Aya dalapan rupi pasanggiri anu digelar ti sasih Januari tug ka sasih Pébruari, ditambihan ku hiji Hadiah Sastra LBSS anu ngajén karya dina média salami taun 2021. Pamilonna kirang langkung ngahontal 8.000 jalmi. Anu pangseueurna nyaéta pamilon Olimpiadeu Basa Sunda SMP/MTs sareng Olimpiadeu SMA/SMK/MA, anu langkung ti 7.000 siswa. Ari jumlah pinunjulna kanggo sadaya pasanggiri nyaéta 41 pinunjul. Minangka tambihan, sadaya pasanggiri digelar kalayan daring.
Ieu di handap béréndélan pinunjul rupi-rupi pasanggiri dina raraga Ngareuah-reuah Poé Basa Indung taun 2022.

1. Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat SMP/MTs

Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat SMP/MTs diayakeun ku Forum MGMP Basa Sunda SMP Jawa Barat rukun gawé jeung Penerbit Geger Sunten. Jumlah total pamilonna 2.989 siswa. Pinunjulna:
 • Pinunjul I, Kayra Nafisha ti SMP Negeri 1 Kawali, Kab. Ciamis. Kénging hadiah artos Rp3.000.000,00.
 • Pinunjul II, Citra Indana Zulfa ti SMP Negeri 1 Selaawi, Kab. Garut. Kénging hadiah artos Rp2.000.000,00.
 • Pinunjul III, Nabila Aisha Saefani ti SMP Negeri 4 Kuningan, Kab. Kuningan. Kénging hadiah artos Rp1.500.000,00
 • Pinunjul Harepan, Alfi Nuraulia ti SMP Negeri 1 Dukupuntang, Kab. Cirebon. Rp750.000,00.
 • Pinunjul Harepan, Maula Chandra Adhdhia Shidqi ti SMP Negeri 2 Garut, Kab. Garut. Kénging hadiah artos Rp750.000,00.
 • Pinunjul Harepan, Neni Nuraeni ti SMP Negeri 1 Rajapolah, Kab. Tasikmalaya. Kénging hadiah artos Rp750.000,00.
Sadaya hadiah Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat SMP/MTs kasanggakeun ku alpukahna Penerbit Geger Sunten.

2. Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat SMA/SMK/MA

Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat SMA/SMK/MA diayakeun ku MGMP Basa Sunda SMA Jawa Barat rukun gawé jeung Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Jumlah total pamilonna 3.762 siswa. Pinunjulna:
 • Pinunjul I, Shafa Fatihah Miraz Utama ti SMA Negeri Tanjungsari, Kab. Sumedang. Kénging hadiah artos Rp3.000.000,00.
 • Pinunjul II, Arsya Oktovia Ramadhani ti SMA Negeri 1 Pangalengan, Kab. Bandung. Kénging hadiah artos Rp2.000.000,00.
 • Pinunjul III, Nadya Putri Adisty ti SMA Negeri 1 Banjar, Kota Banjar. Kénging hadiah artos Rp1.500.000,00
 • Pinunjul Harepan, Manda Damayanti ti SMA Negeri 1 Singaparna, Kab. Tasikmalaya. Rp750.000,00.
 • Pinunjul Harepan, Dhea Amelia Putri ti SMA Negeri 18 Bandung, Kota Bandung. Kénging hadiah artos Rp750.000,00.
 • Pinunjul Harepan, Helmi Faizal ti SMA Negeri 1 Kawali, Kab. Ciamis. Kénging hadiah artos Rp750.000,00.
Sadaya hadiah Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat SMA/SMK/MA kasanggakeun ku alpukahna Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

3. Pasanggiri Siaran Basa Sunda

Ieu pasanggiri diayakeun ku Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat. Jumlah total pamilonna 51 pamilon. Pinunjulna:
a. Katégori Televisi
 • Pinunjul I, Bandung TV kalayan judul “Nyiar Luang Tina Daluang”. Kénging hadiah artos Rp2.000.000,00.
 • Pununjul II, SMTV Sumedang kalayan judul “Malire Ki Sunda”. Kénging hadiah artos  Rp1.500.000,00.
 • Pinunjul III, Cipta TV Purwakarta kalayan judul “Banyolan Si Cepot”. Kénging hadiah artos  Rp1.000.000,00.
b. Katégori Radio
 • Pinunjul I, RRI Bandung kalayan judul "Sampurasun Pasundan (Pro 4 RRI Bandung)". Kénging hadiah artos Rp2.000.000,00.
 • Pununjul II, Barani AM Bandung kalayan judul "Nyarioskeun Babad Sumedang Prabu Geusan Ulun". Kénging hadiah artos Rp1.500.000,00.
 • Pinunjul III, Wadi FM Bogor kalayan judul "GAP (Gentra Asih Pasundan)". Kénging hadiah artos Rp1.000.000,00.
c. Katégori Umum
 • Pinunjul I, Ai Hayati Mayang Arum kalayan judul “Mang Jaya, Puluhan Taun Ngajomantara-keun Dongéng Sunda”. Kénging hadiah artos Rp2.000.000,00.
 • Pununjul II, Reza Miptah Dinulloh kalayan judul “Podcast Kongres: Teknologi Informasi Ngarubah Peradaban Manusa”. Kénging hadiah artos Rp1.500.000,00.
 • Pinunjul III, Herni Nurbaiduri kalayan judul “Bahasa Indung, Bahasa Ibu”. Kénging hadiah artos Rp1.000.000,00.
Sadaya hadiah Pasanggiri Siaran Basa Sunda kasanggakeun ku alpukahna KPID Jawa Barat.

4. Pasanggiri Vidéo Maca Sajak Piala Ajip Rosidi

Ieu pasanggiri diayakeun Singrancagé rukun gawé jeung Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Jumlah total pamilonna 274 pamilon. Pinunjulna:
 • Pinunjul I, Disya Dwi Nurhidayah kalayan judul "Di Jero Torowongan". Kénging hadiah artos Rp3.000.000,00.
 • Pununjul II, Hadi AKS kalayan judul "Di Jero Torowongan". Kénging hadiah artos Rp2.000.000,00.
 • Pinunjul III, Jessica Purboyo kalayan judul "Di Jero Torowongan". Kénging hadiah artos Rp1.500.000,00.
Sadaya hadiah Pasanggiri Vidéo Maca Sajak Piala Ajip Rosidi kasanggakeun ku alpukahna Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia.

5. Pasanggiri Ngarang Carpon Majalah Manglé

Ieu pasanggiri diayakeun ku Majalah Manglé rukun gawé jeung Universitas Pasundan. Jumlah total pamilonna 234 pamilon. Pinunjulna:
 • Pinunjul I, Risnawati kalayan judul carpon “Ucing”. Kénging hadiah artos Rp5.000.000,00.
 • Pinunjul II, Toni Lesmana kalayan judul carpon “Sora-Sora Saméméh Jempling Janari”. Kénging hadiah artos Rp3.000.000,00.
 • Pinunjul III, Yoséf kalayan judul carpon “Janari dina Sabatok Cikopi”. Kénging hadiah artos Rp2.000.000,00.
 • Pinunjul Harepan, Aris Kumetir kalayan judul carpon “Nu Tunggu Gunung”. Kénging hadiah artos Rp1.000.000,00.
 • Pinunjul Harepan, Rohéndi kalayan judul carpon “Kahuruan”. Kénging hadiah artos Rp1.000.000,00.
 • Pinunjul Harepan, Yus R. Ismail kalayan judul carpon “Lalakon Onyon”. Kénging hadiah artos Rp1.000.000,00.
Hadiah Pasanggiri Nulis Carpon majalah Manglé kasanggakeun ku alpukahna majalah Manglé jeung Universitas Pasundan.

6. Pasanggiri Tarucing Cakra dina Internét

Ieu pasanggiri diayakeun ku PDP-BS UNPAD. Jumlah total pamilonna 476 pamilon. Pinunjulna:
 • Pinunjul I, Asri Puspitasari Kamilah kénging hadiah artos Rp2.500.000,00.
 • Pinunjul II, Yuyun Yulistiani kénging hadiah artos Rp1.500.000,00.
 • Pinunjul III, Sri Sussi Aries Lulupi kénging hadiah artos Rp1.000.000,00
 • Pinunjul Husus: Aini Mardiyah, Fakhira Hanifatutsania Lukmansyah, Agus Mulyana, Rinrin Nur Febrianti, Tuti Rohimah, Aam Amarullah, Wida Waridah, masing-masing kénging hadiah artos Rp150.000,00.
Hadiah Pasanggiri Tarucing Cakra dina Internét kasanggakeun ku alpukahna PDP-BS Unpad.

7. Pasanggiri Vidéo "Maca" Ajip Rosidi

Ieu pasanggiri diayakeun ku Jatiwangi Art Factory rukun gawé jeung Disarpusda Kab. Majalengka. Jumlah total pamilonna 29 pamilon. Pinunjulna:
 • Pinunjul I, Raiyan Zakaria kalayan judul "Ajip Rosidi Sastrawan Kahot ti Jatiwangi". Kénging hadiah artos Rp3.500.000,00.
 • Pinunjul II, Azi Sastrawan kalayan judul "Maca Ajip". Kénging hadiah artos Rp2.500.000,00.
 • Pinunjul III, Lilis Sulistyowati kalayan judul "Napak Tilas Ajip Rosidi". Kénging hadiah artos Rp1.500.000,00.
Hadiah Pasanggiri Maca Ajip Rosidi kasanggakeun ku alpukahna Jatiwangi Art Factory rukun gawé jeung Disarpusda Kab. Majalengka.

8. Pasanggiri Film Péndék Piala Duduh Durahman

Ieu pasanggiri diayakeun ku Paguyuban Panglawungan Satra Sunda (PP-SS), rukun gawé jeung Fisip Unpas. Jumlah total pamilonna 63 pamilon. Pinunjulna:
 • Pinunjul Satata, Kaasih (Cilegeh TV, Kabupatén Indramayu). Kénging hadiah artos Rp2.000.000,00
 • Pinunjul Satata, Jang Oman (MMC Production & Punakawan Pictures, Kabupatén Ciamis). Kénging hadiah artos Rp2.000.000,00.
 • Pinunjul Satata, Nu Mulang Ti Dayeuh (Vulpecula Pictures, Kabupatén Bandung Barat). Kénging hadiah artos Rp2.000.000,00.
Hadiah Pasanggiri Film Péndék Basa Sunda kasanggakeun ku alpukahna PPSS jeung Fisip Unpas.

9. Hadiah Sastra LBSS 2021

Hadiah Sastra LBSS 2021 diayakeun ku LBSS rukun gawé jeung Yayasan Al’Masoem, FISS Unpas, katut Nasi Tutug Oncom Pamulang. Jumlah karya anu diajénna nyaéta 334 judul carpon, 211 judul puisi, éséy, jeung 43 judul fiksimini. Pinunjulna:
 • Pinunjul Katégori Carpon, Lugiena De kalayan judul carpon “Pabrik dina Mastaka Bapa”, dimuat dina Pikiran Rakyat, édisi bulan Oktober taun 2021.
 • Pinunjul Katégori Puisi, Ari Andriansyah kalayan judul sajak "Jatining Langgeng", dimuat dina Cacandran.com, édisi bulan Juni taun 2021
 • Pinunjul Katégori Éséy, Adé Irma S. kalayan judul éséy "Rék Ngawariskeun Naon?", dimuat dina Manglé, édisi bulan Désémber 2021.
 • Pinunjul Katégori Fiksimini, Agus Sugianto kalayan judul fiksimini “Méja Kai Mahoni”, dimuat dina Grup FB Fikmin Sunda bulan Juli 2021.
Hadiah Sastra LBSS 2021 kasanggakeun ku alpukahna jeung Yayasan Al’Masoem, FISS Unpas, jeung Nasi Tutug Oncom Pamulang.
Ditetepkeun di Bandung, 21 Pébruari 2022
Panitia Singrancagé.id

Sabudeureun Basa Indung