Émbaran Ngabolaykeun (Ngabatalkeun) Pinunjul Satata Pasanggiri Film Péndék Basa Sunda Piala Duduh Durahman

Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) jeung Singrancagé minangka panata calagara anu ngayakeun Pasanggiri Film Péndék Basa Sunda Piala Duduh Durahman baris ngabedokeun dua pamilon tina ieu pasanggiri, nyaéta pamilon film “Ajeg Ngadeg” (produksi Direktorat Pembinaan SMK Prov. Jabar gawé bareng jeung Bonticinema), jeung pamilon film “Sarébu” (produksi Bonticinema gawé bareng jeung Ruang Hidup katut Roemah Film Affandi).  Ku dibolaykeunana tina pamilon, ieu dua film gé dilésotkeun tina béréndélan pinunjul satata.
Ieu kaputusan téh dumasar kana fakta yén éta dua judul film ngarempak katangtuan nomer 4, nyaéta film can kungsi dipublikasikeun dina média naon waé, kaasup Youtube jeung pasanggiri lianna. Sabada dipaluruh ku panitia, film “Ajeg Ngadeg” kungsi dipublikasikeun dina Universitas Kuningan Channel sataun katukang. Ari film “Sarébu” kungsi diilukeun kana pasanggiri film péndék fiksi Semar Festival #3 kalayan judul anu sarua, sarta saterusna dina éta pasanggiri kapilih jadi pinunjul 3.
Sakitu embaran ti panata calagara. Mugia kauninga ku balaréa kalawan kajembaran, pikeun nyiptakeun tradisi pasanggiri nu luyu jeung katangtuan.
Bandung, 22 Pébruari 2022.
Hormatna,
Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS)
Singrancagé

Sabudeureun Basa Indung