Olimpiadeu Basa Sunda pikeun Siswa SMP/MTs Taun 2023


Béwara 100 Pamilon Pinilih Olimpiadeu Basa Sunda

Daftar 100 Pamilon Pinilih Olimpiadeu Basa Sunda jenjang SMP/MTs & SMA/SMK/MA/MAK sa-Jawa Barat jeung Banten taun 2023 tiasa diimeutan dina tautan di handap.

100 Pamilon Pinilih Jenjang SMP/MTs

100 Pamilon Pinilih Jenjang SMA/SMK/MA/MAK

Pendaftaran Pamilon sareng Seléksi Awal Olimpiadeu Basa Sunda Tingkat SMP/MTs & SMA/SMK/MA/MAK Jabar – Banten Taun 2023 Tos Ditutup ...

Hatur nuhun ka para siswa nu janten pamilon, para guru, sareng sadaya pihak nu tos ngiring ngareuah-reuah ieu kagiatan. Ka nu teu kabujeng daftar, atanapi nu teu kabujeng ngeusian soal ku pasualan téknis, antos baé olimpiadeu salajengna nu insya Alloh badé ditataharkeun langkung asak.

Béwara nu lebet kana 100 pamilon pinilih, badé diumumkeun saénggal. Antos iberna di ieu laman wéb.


Sabudeureun Basa Indung